Egy szamosújvári örmény tanártól búcsúztunk

Az erdélyi fizika világában Tellmann Jenő neve egy olyan fogalommá vált, mint az Erdős Pál neve a magyarországi matematikában. Az Erdős-számhoz hasonlóan a jelenleg aktív erdélyi fizikus társadalomban is be lehet vezetni egy „Csocsó-számot”. Csocsó a Tellmann tanár úr mindenki által használt és általa is kedvelt beceneve. Azon fizikusok, akik tanítványai voltak, 1-es Csocsó-számmal rendelkeznek. A tanítványainak a tanítványai 2-es Csocsó-számot kapnának, és így tovább. A jelenlegi fizikus végzettjeink 3-as Csocsó-számmal indulnak, és a szám időbeli folytonos növekedése és megmaradása tükrözi talán legjobban a manapság alábecsült tanári munka fontosságát, egyéniség- és közösségformáló erejét. Bolyai János híres mondása: „A semmiből egy új, más világot teremtettem”, teljesen érvényes Tellmann tanár úr életművére is. Kémia szakosként a semmiből egy új és sikeres fizika iskolát épített fel Erdélyben. Ennél nagyszerűbb életmű nehezen elképzelhető, és ennek tudatában, úgy gondolom, boldog emberként távozott oda, ahol az igazi értékek megmaradnak.

Minden tanár legfontosabb módszere a saját személyisége. Emiatt nem lesz soha egy második Csocsó. De a Csocsó szelleme és hatása tovább él a volt tanítványaiban, akik a maguk részéről mindezt továbbadják a saját tanítványaiknak.

A Tellmann Jenőről készült írott hosszabb visszaemlékezést az alábbi linken érhetik el:

http://szabadsag.ro/-/bucsu-tellmann-jenotol

Tellmann Jenő

Szerző