Dédnagymamám egyik története Kiss Ernő iker lányairól, Kiss Rózáról és Augusztáról, valamint édesapjukkal való szoros kapcsolatukról szól.

Mostani neve Kézdi Vásárhely, ezen a néven esmeretes országszerte, más nemzetek nyelvén is ezen névvel neveztetik.

Récsei Péter előadása az Orlay utcai Klubban

Hogyan gondolt vissza Mészáros Lázár hadügyminiszter az Aradon kivégzett Kiss Ernőre

A román frontról hazatérő magyar katonák éjjel-nappal özönlöttek át a városon, s elvakultan lövöldöztek fegyvereikkel a levegőbe.