Szent Liturgia
Örmény Katolikus Szertartás szerint

Saragán

Atyánk Igéje, Szent Főpapunk, akit a testnélküliek a magasságban dicsérnek, aki Testedet a keresztfán feláldoztad és üdvösségünkért a Véredet kiontottad: elevenítő, üdvszerző és kiengesztelő Véred által töröld el vétkeinket.

Szerző