Örmény fohász

Szent keresztje által kérjük az Urat, hogy szabadítson meg általa a bűntől és üdvözítsen irgalmassága szerint. Mindenható Urunk, Istenünk üdvőzíts minket és irgalmazz!

Ez a diakónusi ima is alkalmas arra, hogy fohásszá legyen, főként valamely munka végeztével. Utaltunk az örmény nép viharos történelmére s tudjuk, hogy a kereszt tisztelete nagyon fontos életünkben, akár jelképesen is. Mind a kereszt ünnepeinek a megülése, mind a faragott „csipkés” keresztek ezt bizonyítják.

Dr. Sasvári László

Szerző