Könyvajánló

Dávid Csaba – Lectori salutem

Dávid Csaba 1999 és 2004 között volt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kéthavonta megjelenő folyóiratának, az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek-nek főszerkesztője. Sajátos stílusa, melyben mindig megjelent az ismeretek, a részletes információk sokszor tudományos igényű átadásának szüksége, könnyen beazonosíthatóvá tette írásait és markánsan jellemezte az általa szerkesztett időszakot a lap életében. Azonban több könyv szerzőjeként íróként is letette névjegyét az irodalom asztalára, írt önéletírást, történelmi regényt, verseket is. Rövidebb írásai a „Füzetek” hasábjain is megjelentek. A lap szerkesztőjeként eltöltött időszakának cikkeiből válogattunk ebben a kötetben, hogy felidézhessük alakját, néha érzelmektől fűtött, de mindig jószándéktól vezérelt írásain keresztül, megtaláljuk magunk is az utódainknak, a jövőnek továbbadandó lényeges dolgokat életünk eseményeiből.

Dávid Csaba (1943-2014)

Lectori salutem!
Ez a mondat talán az egyik legtöbbször használt szerkesztői, főszerkesztői beköszöntő, de olvashatjuk régi könyvek fülszövegében is: üdvözlet az olvasónak.
E könyv főszereplője, Dávid Csaba az újság- és könyvírásban is jártas volt, mindkét területen alkotott. Szerkesztője volt nagysikerű, azóta is működő havi magazinnak, az IPM-nek, és főszerkesztője volt a fiataloknak szóló tudományos, ismeretterjesztő lapnak, az ALFA magazinnak. Írt könyvet, nem is egyet, melyekben akár történelmi regényről, akár életrajzi ihletésű történetről legyen szó, fontosnak tartotta, hogy a konkrét szöveg szövetén keresztül bemutassa családja származását, gyökereit, történetét és az ebből fakadó saját helykeresés, a több nemzetiségű identitás sokszor nehézségekkel, vagy épp örömökkel teli pillanatait.
Büszke volt apai ágról magyarörmény származására, az erdélyi alapokra, arra, hogy a család múltjának lehet és van mondanivalója a jelen és talán a jövő számára is. Magyarsága így erdélyi örmény identitással párosult, kiegészülve fiatalkori, több éves lengyelországi tartózkodásában gyökerező érdeklődésével és elmélyülésével Lengyelországgal, a lengyelséggel kapcsolatban. Ehhez a néphez kapcsolta első két gyermekének lengyel édesanyja is.
Ahogy személyisége, gondolkodása érett és ő maga idősödött, leginkább erdélyi gyökerű örménysége foglalkoztatta, az ebben rejlő továbbadnivalót helyezte előtérbe. Ezért is lett nemzetiségi önkormányzati képviselő és évekig az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek szerkesztője. Sajátos stílusa, melyben mindig megjelent az ismeretek, a részletes információk sokszor tudományos igényű átadásának szüksége, könnyen beazonosíthatóvá tette írásait és markánsan jellemezte az általa szerkesztett időszakot a lap életében, amely időszak az örmény nemzetiségen belüli nehéz, csatározásokkal teli időszak volt. A jelennek szerencséje, hogy békés időszakban, az örmény nemzetiségben immár békében építkezve veheti kezébe a volt szerkesztő Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetekben megjelent írásainak csokrát, felidézve a kétezres évek első felének néhány történését, ünnepeit az újságíró tollán át. Rövidebb-hosszabb történetein, szépírásain keresztül pedig Dávid Csaba, az író alakjára is felpillanthatunk, aki gyökereihez hű tudott maradni és mindig ezen gyökereiből adódó érzései, értékei továbbadásán dolgozott, sokszor talán érzelmektől fűtötten, de mindig jó szándékkal.
Lectori salutem!

Dávid Csaba: Lectori salutem!
Szerkesztette: Fabók Dávid

EÖGYKE 2021