Az Ararát Hegyéről a Hargitára

Az erdélyi örmények uniójának történeti körülményeiről Nagy Kornél PhD. az ELKH BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa tart előadást, “Az Ararát Hegyéről a Hargitára” címmel megjelent könyve kapcsán. Mindenkit szeretettel várunk február 16-án 17 órakor kezdődő rendezvényünkre a Budapesti Orlay utcai Örmény Katolikus Lelkészségen. Az előadás után Szerednyei György “Lázadáshangulat” című könyvét bemutatja Lukács György. Az esten közreműködik Gál Csengelle színművész.

Az 1668–1672 két nagy hullámban a Moldvai Fejedelemség, valamint a Lengyel-Litván Unió területéről bemenekülő örménység egyháztörténete még mindig kevésbé ismert a szélesebb körű közönség előtt, különös tekintettel az egyházi egyesülésükre, és annak közvetlen következményeire. Ennek oka az volt, hogy az egyháztörténetükről szóló levéltári források túlnyomó többsége nem magyarországi, hanem külföldi, elsősorban a szentszéki (azaz római és vatikáni) közgyűjteményekben lelhető fel. Az erdélyi örmények körében a katolikus missziókat az időközben, 1630–1681 között katolikussá váló lembergi (Lwów, ma Lviv város Ukrajnában) érseksége kezdeményezte az Apostoli Szentszéknél 1683-ban. Ezért ismeretterjesztő előadásunk az erdélyi örmények egyházi uniójára, valamint annak a történeti hátterére kíván koncentrálni. Ezen felül az előadás a legújabb kutatási eredmények alapján azt a kérdést igyekszik körül járni, hogy az egyházi egyesülésben milyen mértékű szerepet játszott Lemberg örménykatolikus érseksége, Róma (azaz az Apostoli Szentszék), a katolicizmust és rekatolizációt teljes mellszélességgel támogató bécsi udvar, valamint magyar katolikus egyház. Mindezeken túl az előadásunk külön kitér, hogy a 17. század utolsó évtizedeiben milyen volt a korabeli Erdély és Magyarország vallási helyzete, továbbá az milyen befolyással volt az ottani örmény közösség hitbéli helyzetére. Végül, de nem utolsó sorban arra is választ keressünk, hogy milyen hatást gyakorolt a katolicizmus az erdélyi, a kelet-európai és az anyaországi örménységre.

Szerző