Hír, adás

Kiterjedt erdélyi örmény család a Császároké. Egyike azon családoknak, akik az elsők között léptek Erdély földjére, az 1600-as években, a törökök elől menekülvén. Egyikük különösen emlékezetes. Császár Jenő nyugállományú tábornok 1879-ben Nagyenyeden született. A bécsi műszaki katonai Akadémia elvégzése után 1900-ban, mint hadnagy, a vasút- és távíróezredhez került. Az önálló távíróezred felállításakor ehhez az ezredhez, St. Pöltenbe nyert áthelyezést. Az 1900-as évek elején megkezdődtek a rádiótávíróval való kísérletek, melyekben 1903-től Császár Jenő hadnagy tevékenyen részt vett.

Császár Jenő hadnagy

1913 nyarán, a Balkán-háború befejezésekor a nagyhatalmak egy nemzetközi különítményt küldtek a Skutariba (Albánia), melynek feladata Skutari és környékének szerb, illetve montenegrói törekvése elleni megvédése volt. Egy angol ellentengernagy parancsnoksága alatt álló osztrák-magyar, olasz, német, angol és francia csapatokból álló különítménybe a volt császári és királyi 87. gyalogezred egy hadilétszámú zászlóalja és a volt császári és királyi 6. tábori rádióállomás volt kirendelve. A rádióállomás parancsnoka Császár jenő (akkor még) százados volt.

A rádióállomás állandó levelezésben állott a haditengerészet cattaroi rádióállomásával, valamint a skutari-i öböl előtt horgonyzó hajóhaddal. A hivatalos levelezésen kívül lebonyolította – rendes nemzetközi szabályok és díjazás szerint – a nemzetközi különítmény magántávíróforgalmát is. A különítményt 1914 júliusban, a háborús feszültség miatt rendelték vissza.

1914-ben Császár Jenő a 11. számú rádióállomás parancsnoka volt és a hadsereg főparancsnokság előadója Szerbiában. 1914 augusztusában ugyanezen minőségben Przemyslbe került. Innen Neu Sandec, majd Teschenbe vezényelték. 1916 márciusában a koveli rádiócsoport parancsnoka. 1916 szeptembertől a rádiócsoportok parancsnoka Szófiában. 1917 februártól rádióvezető a Boroevic-hadseregnél (Adelsberg), majd a hadseregcsoportnál (Udine-Felden) a háború befejezéséig. Mint tábornok 1926 október 1-től 1928 október 30-ig honvéd híradó szemlélő volt. Kitüntetései, többek között: III. osztályú Katonai érdemkereszt, II. osztályú német Vaskereszt, Polgári hadi Érdemkereszt.

Császár Jenő és felesége Schmidt Mária 1941-ben

Forrás: Jacobi Ágost utászezredes: Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban – 1938. Közlekedési Nyomda kiadása
Fotók: fenti kiadvány, valamint családi archívum