Ferenc pápa levele az örmény mechitarista szerzeteskongregáció jubileumára

1717-ben Mechitár örmény katolikus apát monostort alapított Velencében, a Szent Lázár-szigeten. A monostor tricentenáriumát 2017-ben kezdték ünnepelni. 2018. Szeptember 5-én, a jubileum befejezése alkalmából Ferenc pápa levelet írt Levon Boghos Zékiyan prelátusnak, a mechitarista rend pápai delegátusának.
A Ferenc pápa kézjegyével ellátott levelet szeptember 17-én tette közzé a Szentszék.

Levelében a pápa megköszöni az Úrnak azt a sok kegyelmet, mellyel az évszázadok során elhalmozta a kongregációt tagjai és közösségei életében, akik hősies, nem ritkán vértanúságig menő tanúságtétellel válaszoltak Isten szeretetére. A Szentatya méltatja az örmény katolikus szerzetesrend történetét, szellemi és ökumenikus erőfeszítéseit, továbbá azt a fáradhatatlan elkötelezettséget, amellyel főként a diaszpórában élő örménység nyelvét, kultúráját és ősi keresztény hitét ápolta szerte a világon.

A tiszteletreméltó Mechitár – akit XII. Piusz pápa a keleti egyházak monasztikus élete nagy reformátorának nevez – az örmény kultúra egyik legragyogóbb alakja.
Ferenc pápa levelében kiemeli: szerzetesrendje megalapításával Mechitár népe lelki igényeire válaszolt, a kegyelem és az elme olyan útját teremtve meg, mely felbecsülhetetlen spirituális és kulturális kincset hagyott örökségként az egész örmény népre.

A Szentatya a gazdag monasztikus örökségből elsősorban az örmény teológiai humanizmust emelte ki, melynek mottója „A tudomány szeretete önmagánál fogva Isten szeretete”. Mechitár atya, miközben Isten jelenlétét kereste és az emberi szellem alkotóképességét elemezte, sajátos szintézist tudott teremteni a kettő között, de sikerült összekapcsolnia az örmény egyházi humanizmust Nyugat klasszikus örökségével is. A pápa továbbá felhívja a figyelmet a mechitaristák prófétai ökumenikus nyitására a spiritualitás terén.

A velencei Szent Lázár-szigeten alapított monasztikus anyaház és a későbbi bécsi monostor mindmáig a mechitarista kongregáció lüktető szíve. Tagjaik egészen Istennek szentelt emberek; szolgálatuk valódi közösség nélkül megvalósíthatatlan – állapítja meg levelében a pápa. Az örmény liturgia szavaival kéri Isten áldását és békéjét a kongregáció tagjaira s műveire.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
Fotó: Vatican News

Szerző