Kovács Gergely érsek az új örmény apostoli kormányzó

Ferenc pápa a mai napon elfogadta Exc. és Ft. Dr. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek lemondását az Örmény Kormányzóságról, és kinevezte Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érseket Örmény Apostoli Kormányzóvá ad nutum Sanctae Sedis.

Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely 1968. július 21-én született Kézdivásárhelyen. Szülővárosában érettségizett. 1987-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemeken. 1993. július 3-án a Gyulafehérvári Főegyházmegye számára szentelte pappá szülővárosában Bálint Lajos érsek. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal 1996-ban fejezte be. Ezt követően egy évig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János-plébánián segédlelkészként tevékenykedett. 1997 augusztusában visszatért Rómába, azóta a Kultúra Pápai Tanácsának (a Vatikán kulturális minisztériumának) szolgálatában áll, 2004 óta irodavezetői minőségben. Emellett a Kléruskongregáció és a Rota Romana Bíróság munkatársa. 2000 júliusától pápai káplán. 2012 februárjától Márton Áron szenttéavatási ügyének posztulátora. 2019. december 24-én Ferenc pápa kinevezte gyulafehérvári érsekké. 2020. február 22-én Őeminenciája Gianfranco Ravasi bíboros szentelte püspökké, és ugyanazon a napon be is iktatták.

A romániai apostoli gregorián (ortodox) örmények 1686-ban fogadták el az uniót Rómával. 1687-ben a Szentszék megalapítja az erdélyi örmény katolikus apostoli vikariátust. A Román Állam és a Szentszék közötti konkordátum után 1930. június 5-én Szamosújvár székhellyel megalapítják a mai Romániában élő Örmény Rítusú Katolikusok Ordinariátusát. 1991. június 5-től az Ordinariátus személyi unióban van a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséggel, miután Exc. és Ft. Jakubinyi György érseket nevezték ki Romániai Örmény Apostoli Kormányzónak ad nutum Sanctae Sedis. Jelenleg az Ordinariátushoz négy plébánia tartozik (Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, Szépvíz), négy katolikus papja van, melyből kettőnek engedélye van örmény rítusban misézni. A hívek száma 384.

Isten kegyelme, a Boldogságos Szűzanya oltalma, Világosító Szent Gergely atyánk áldása kísérje az újonnan kinevezett Apostoli Kormányzót „mindannyiunk és az Anyaszentegyház javára”.

+ Jakubinyi György
nyugalmazott érsek,
nyugalmazott Örmény Apostoli Kormányzó

Forrás: MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír
Fotó: Csúcs Mária

Szerző