Imaóra az Orlay utcában a békéért

Az Országos Örmény Önkormányzat közös imára hívta a magyarországi örmény közösséget és mindazokat, akik velük imádkoznának Örményország és Arcah (Hegyi Karabah) békéjéért. Az imaórát pénteken, október 9-én, 17 órától tartották a XI. kerületi Orlay utcai, Fogolykiváltó Boldogasszonyról és Világosító Szent Gergelyről elnevezett Örmény Katolikus Templomban. Jézus keresztútjának állomásait követve I. Karekin, Minden Örmények Katolikoszának 1997 Nagypéntekén, Szent II. János Pál pápával közös Colosseum-béli keresztútjához írt elmélkedései segítségével és Szent Nerszész Snorhali imádságaival könyörögtünk Mindenható Urunkhoz a békéért.

Kedves Testvérek!

Ezekben a napokban az értelmünknek nincsen nyugta,
a lelkűnknek nincsen békéje,
a szemeinkre nem jön álom,
a testünk elcsigázott.
Csak az imádság erősíthet meg, csak abból meríthetünk erőt, csak abban lelhetünk békére. Csak az imádság által ajándékozódhatunk meg azokkal a felfoghatatlan kegyelmekkel, amelyre oly nagy szükségünk van ezekben a napokban: a békére, a szeretetre, a nyugodtságra, az odaadásra, arra, hogy egymás számára hasznosak lehessünk, segítőek lehessünk és egymást hűségben támogassuk.
Ezekben a napokban nem csak az örmény katonák küzdenek hősiesen az ellenséggel szemben, hanem mi is, mindnyájan küzdünk a látható és a láthatatlan ellenséggel szemben.
Krisztus az imádságban való bizalomról egy fontos dolgot hagyott ránk

Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.


Ma ezzel a hittel, ezzel a bizalommal emeljük fel imádságunkat Isten elé Arcahért, Örményországért, és a békéért, imádságban kérve Istent és imádságban könyörögve égi Édesanyánkhoz, aki közbenjárónk Fia előtt, a katonáinkért, az örménységért és a békéért.
Mindannyiunk szívének, lelkének és testének megnyugvásáért.
Ámen

(Kevork Szárkiszján OMech. Atya imádsága alapján)

Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen

Az imaórát követő éjszakán érkezett a hír, hogy a harcoló felek 2020. október 10. szombat déltől tűzszünetet léptetnek életbe, a hadifoglyok kicserélése és az elesett katonák testének visszaszolgáltatása érdekében. (a szerk.)

Szerző