A gyergyószentmiklósi
Arany Sashoz címzett gyógyszertár
örmény tulajdonosai

A Keleti Kárpátok átjáróihoz közeli, ipar és kereskedelem szempontjából előnyös helységekben már a XVII. század első felében megtelepedtek a Moldvából érkezett örmények. Egy ilyen kisvárosban, Gyegyószentmiklóson látott napvilágot Eránosz Bogdán 1845 január l-én mint Eránosz Miklós és Fehér Lujza fia. Keresztségben az Adeodatus (Deo-datus: Isten adta) latin név szláv megfelelőjét, a Bogdánt kapta. Tanulmányait a gyergyószentmiklósi magyar, majd az 1860-ban újraindult örmény iskolában végezte. Az erdélyi gyógyszerészképzés csak 1872-ben kezdődött Kolozsváron, így a fiatalok még Budapesten szereztek oklevelet.

A gyakornoki éveket akkoriban főiskola előtt végezték, ezeket Eránosz Bogdán Pesten és Bécsben, majd Szászrégenben, dr. Friedrich Czoppelt gyógyszertárában töltötte el. Kiváló szakmai felkészültség, megbízhatóság, közönség iránti mintaszerű magatartás és a német nyelv kiváló ismerete jellemezte. Egyetemi tanulmányait a Pesti Tudományegyetemen végezte, itt avatják a 26 éves ifjút Artis Pharmaceuticae-vé.

1874 május 1-től a Gyergyószentmiklósi Fröhlich házban működteti a Bíró örökösöktől megvásárolt gyógyszertárat és 1875-ben bizonyítja hitelesített iratokkal a gyógyszertár „reáljogát”.

A gazdasági fellendülés éveiben Eránosz Bogdán családalapításra is gondolhatott. A határozott, élénk tekintetű, markáns arcú gyógyszerész 1876 február 22-én feleségül vette a Gyergyó-Szárhegyre települt Lázár Jakab és Zakariás Margit 1856-ban született leányát, a finom arcvonású, rokonszenves Lázár Idát. Két leánygyermekük született, akik a Lujza és Anna nevet kapták. Eránosz Lujzának (1877-1952) 8 gyereke született: Viktor, Lujza, Jeromos, Ida, Miklós, Anna, Margit és Bogdán.

Az 1820-1840 között épült egykori Bocsánszky – jelenleg Korbuly – néven ismert ház különösen alkalmas volt gyógyszertárnak. A védjeggyel ellátott fenyőkészítményeket: Mikulás fenyősósborszeszt, szappant, fogkrémet, fogport, szájvizet, Anna arcpudert, hajszeszt, kézfinomítót, mosdóvizet gyártotta és forgalmazta. Egyéb különlegességei: virág- és dióolaj, pemetefű- és szalmiák-cukorka Erdély-szerte ismertek voltak. A csodaszereket a korabeli újságokban, levelezőlapokon, turista kalauzban reklámozták.

A két Eránosz lánytestvér, a gyógyszertár tulajdonosainak élete végigkísérte a gyógyszertár virágzását.
Korbuly Miklós korai halála miatt – amíg Eránosz Lujza fiai, Jeromos és Miklós elvégezte a szegedi illetve a bukaresti főiskola gyógyszerészeti karát – a gyógyszertárat bérbe adták különböző vállalkozóknak.

A Lázár fiúk közül a fiatalabb Lázár Miklós (1913-1970) szerzett előbb diplomát. 1940 tavaszán avatták gyógyszerésszé a Bukaresti Egyetem Gyógyszerészeti Fakultásán. Az idősebb Lázár Jeromost (1908-1974) tanulmányai elvégzése után, 33 éves korában 1942 július 1-én nyilvánítja Magister Pharmaciaenek a Szegedi Egyetem Természettudományi Fakultása.

Az államosításig ketten vezették a város akkor 141-ik éves, első gyógyszertárát. Az ellentétes karakterű Lázár fivérek, a komoly, halk Mityu és a harsány, derűs Jeromos Gyergyószentmiklós legrokonszenvesebb egyéniségei közé tartoztak.

A gyergyóiak idősebb nemzedéke jól emlékszik az egykori Eránosz, illetve Korbuly Patika barátságos légkörére, elegáns bútorzatára, jellegzetes porcelán és üveg edényzetére, a tára-asztalon levő mérlegekre. Emlékezetes az ajtónyílás két oldalán falra rögzített Aesculap és Hygiénia görög gyógyító isteneket ábrázoló féldomborzatú portré, s a kirakatban elhelyezett „cégér”, a mintegy méteres, tártszárnyú, faragott, aranyozott sasmadár (jelenleg a Gyergyószentmiklósi múzeumban).

Puskás, született Lázár Ida, a gyógyszerész-fiúk húga igyekezett röviden bemutatni „Az Arany Sashoz” gyógyszertár 190 éves történetét, amely átélt világégéseket, történelmi, társadalmi változásokat, ám gyógyszerészei a város közegészségügyét, lakóinak szükségleteit mindvégig erkölcsi értékkel és mértékkel szolgálták.

(Köszönet a leszármazottaknak értékes adataikért, tisztelet a harmadik nemzedék tagjainak, ifjabb Puskás Árpád és Koncz (született Puskás) Ida gyógyszerésznek, ifjabb Lázár Miklós- és Attilának hagyomány- és emlékőrzésükért.)

Megjelent az Erdélyi Örmény Füzetek 2003 májusi számában, Puskás Árpádné született Lázár Ida tollából.

Szerző