Mint az örmény Gyergyószentmiklós

Beszámoló a 2020. szeptember 6-án tartott Kisboldogasszony ünnepről

Vallásos-e az Örmény? Istenfélő, ez igaz. Hát az Erdélyi Örmény? Erdély-szerte húsz hatkarélyos ősi templom hirdeti az őskeresztény templomok örmény építőit. Ez kötelez. Mint a jó kovász, olyan Erdély társadalmi életében az örmény népréteg.
A folyamatos nyelvvesztés ellenére, közösségünk kiharcolta az örmény rítusú római katolikus szertartáshoz való jogát. És főegyházakat tartott fenn. Az maradt a nyelvből, amit a liturgia megőrzött. Generációk sora vasárnapról vasárnapra hallotta az óörmény szövegeket, dallamokat, s így az ősi templom második otthona volt. Így volt ez édesanyám, néhai Várady Gáborné Lőrincz Erzsébet idején Gyergyószentmiklóson. Aztán jött a kommunizmus: lehet Isten nélkül élni, TILOS ISTENBEN HINNI, és mi majdnem elveszítettük az utolsó kapcsot is, ami hétszáz éven át megtartott örmény identitásúnak. Boldog emlékű Kádár Dániel plébánosunk a budapesti közösség számára Templomot „imádkozott össze”, amely a hívek összefogásával felépült az Orlay utcában. De az erdélyi örmények nem felejtik az otthoni szent helyeket. Búcsú alkalmával ott a helyük.

Az erdélyi zarándokhelyektől igazán csak a 2020-as év nagy csapása szakított el. Ünnepelni mégis kell, ahogy lehet. Szamosújvári Világosító Szent Gergely, Erzsébetvárosi Nagyboldogasszony búcsú után Gyergyószentmiklós sem maradhat el. Több évtizedes élő hagyomány után a Corona-vírus lezárta a határokat, s mi nem mehetünk Gyergyószentmiklósra. 

Nuridsány Zoltánné Mimi elnök-asszony szomorúan mondott le az idei Kisboldogasszony búcsúról. Közösségi élmény nélkül maradtunk. Ezt orvosolni akartuk a közösségünk számára, és Fülöp Ákos plébániai kormányzó úr engedélyével ünnepélyes keretek között megtartottuk a Gyergyói búcsút. Meghívónkon a Gyegyószentmiklósi Örmény Templom Oltárképe szerepel, melyet Heim Pál képviselő fotójának felhasználásával Balogh Réka készített. 

A hívek pedig jöttek, a 92 éves Gopcsa Paula festőművésznő, kinek gyergyói felmenői vannak,  középkorúaktól a legfiatalabbakig. Két diakónus szép ritmusban mondta a liturgia számukra kijelölt részeit, öröm volt hallani. Fülöp Ákos atya homiliájában a világra született kis Szent Szűzről beszélt, aki úgy született, mint minden ember, és még senki sem tudhatta, hogy Ő lesz az Istenszülő vagyis Aszdvadzadzin. Az élet dolgaira így kell vigyáznunk akkor, amikor valami készül, kialakul – és nem tudjuk annak magasztos feladatát. Szeretettel kell fogadnunk az új dolgokat -, Isten szándékát nem tudhatjuk-, ahogy Szűz Mária küldetését sem tudta senki.

Örmény közösségünk előtt örömteli hírt jelentett be Fülöp Ákos atya: Főtisztelendő Kovács Gergely gyulafehérvári érsek úr megkapta Ferenc pápától az erdélyi  örmények Ordináriusa kinevezést is. Istennek hála, tele templom sokasága értesült a hitéletünket érintő eseményről. A Garaguly István vezette kórusban egy magasan képzett hang is megszólalt: Avedikián Viktória énekművész. Szurp – Szent még ilyen égien nem szólalt meg a templomban. A Hajr mer-t ugyancsak szépszámmal énekeltük. 

A szent liturgia végén Avedikian Viktória előadásában Charles Gounod: Ave Mária imája oly bensőségesen, finoman, közvetlenül és mégis patetikus előadásban csendült fel, hogy hívő közösségünket könnyekig meghatotta. Avedikián Viktóriát jó hallgatni, ő a lélek hangján énekel.

Befejezésül a kezdeményező XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nuridsány Mimi beszámolt a gyergyószentmiklósi közösséghez és Kulcsár Lászlóhoz fűződő gyümölcsöző kapcsolatáról. Alkotótáborok gyerekeknek, kiállítások sora, előadók és előadások támogatása, élővé varázsolták mind a gyergyóiak, mind a mi örménységünk megélését.

Hófehér kardvirágokkal pompásan díszítettük az oltárt, a templomot. Hisszük, hogy az Erdélyi hagyományokhoz híven, élő hitre, hitéletre van igény itt Budapesten is, az  Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban, plébánián. Az Ünnepi szentmisét Dávid Márton Áron a EÖKK dokumentáló operatőre rögzítette. A felvétel részleteit már Gyergyószentmiklóson is látták, hiszen összetartozunk! Távozóban, erdélyi hagyományként, a mise résztvevői búcsúfiával távoztak a lelket-tápláló eseményről.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vezetősége, dr. Issekutz Sarolta elnök-asszony és az Erdélyi Örmény Kulturális Központ vezetői jelenlétükkel példát mutatnak: örményeink találkozása Istennel és egymással egyaránt fontos. Gyergyószentmiklósi örmény származásúaknak kiváltképp!
Az erdélyi magyarörmény közösség él, élnie kell! „Hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet.”