Örmény fohász

A szent Istenszülőt és az összes szenteket kérjük, legyenek szószólóak a mennyei Atyánál, hogy kegyeskedjék irgalmazni és jóságával üdvözíteni teremtményeit. Mindenható Urunk Istenünk üdvözíts minket és irgalmazz!

Többszörösen elhangzik – eredetileg – diakonusi felszólítás. (Páldául a liturgia/mise lépcsőimájának az elején (Szent Liturgia …12.). Alkalmas arra, hogy fohásszá legyen! Hogy egyszerre Máriához és az összes szentekhez forduljunk. Az emberi természet igényli a pártfogást és a közbenjárást. Nem hagynak bennünket cserben az élet sok tapasztalata szerint. A szentek közösségét – segítését vallja az örmény egyház is.

Dr. Sasvári László

Szerző