Örmény Szentegyházak 1.

Alapítók zsinóros ruhában

Még ma is hallom P. Kádár Dániel atya szavát, pedig pár évtizede hangzott el: „Az örményeknek Szamosújváron két templomuk is van!” Az egyik, a régebbi, a Salamon-templom. Egyszerű, puritánnak is mondható barokk templom, két hosszanti oldalhajóval. Örménységét falfeliratok jelzik. Ma ez a legidősebb az erdélyi örménytemplomok sorában. Elnevezése alapján azt hihetnénk: az ószövetségi Salamon királyról kapta a nevét. Nem! Az alapító-építtető család egyik tagjáról: Simai (Simaian) Salamonról. Ő a család más tagjaival együtt ott szerepel az örmény feliratos falképen. Ami érdekes: XVIII. század eleji, zsinóros ruhában, amelyet a korabeli magyar nemesek viseltek. A falkép látható: Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében. Bp. 2013. 8. p.

Mikor Szamosújváron jártam, 1999. szeptember 7-én ezt a templomot meg tudtam tekinteni; szombat délután volt, asszonyok díszítették, takarították.

Ez a templom inkább a hétköznapi, kisebb ünnepek alkalmával lehet használatos. Amikor még több pap tudott szolgálni a városban örmény szertartás szerint, akkor valószínűleg minden nap megemlékeztek az alapító ősökről, akiknek emléke nem merült feledésbe. Elhangzott már olyan javaslat is: az örmény eredetekre lehet emlékezni időnként örmény liturgiákkal. Volt is ilyen pl. nemrég a feldebrői templomban, ami a hagyomány – s egyes adatok – szerint örmény eredetű.

Dr. Sasvári László
Technikai munkatárs: Gulyás András

Szerző