Erdélyi magyarörmények az
I. világháborúban

Hatszázharmincnyolc magyarörmény honvéd adatait sorakoztatja fel kötetében a Bécsben élő dr. Száva Tibor Sándor. A könyvben az ausztriai levéltári kutatás adatai mellett az egyes családokban szájhagyományként élő adatokat is felhasználta a szerző.

Ajtay, Ajvász, Ágopcsa, Begidsán… Zakariás, Zárug, Zérigh, összesen 638 frontharcos neve, személyi adata és háborús szereplése olvasható a kataszterben. Csaknem mind örmény nevet viselő magyar katona, az erdélyi magyarörmény családok teljes keresztmetszete, de a névsor még mindig nem teljes -véli a szerző-, aki többéves levéltári kutatásainak eredményét tárta a nagyközönség elé.

Dr. Száva Tibor Sándor 2005-ben már kiadott egy hasonló című könyvecskét, viszont 2014 tavaszától kutathatóvá váltak az I. világháborús dokumentumok a bécsi katonai levéltárban, így adattárát sikerült kibővítenie. A kutató munkája viszont most sem volt egyszerű, ugyanis a katonai levéltárban található I. világháborús dokumentumok 21 ezer levéltári dobozt tesznek ki, igaz egy részük immár digitalizálva is a kutatók rendelkezésére áll. „Ennek ellenére vannak, akik most is kimaradtak a kötetből, írja utószavában dr. Száva Tibor Sándor. Ennek okait azzal lehet magyarázni, hogy sok esetben az elhunytak, illetve eltűntek névsora megsemmisült a harcok idején, de a harctérről postázott veszteségi feljegyzések egy része is megsemmisülhetett a zűrzavaros időkben.”

Az „Erdélyi magyarörmények az I. világháborúban“ című kötet bevezetőjében a szerző röviden ismerteti a háború fontosabb mozzanatait és következményeit, bemutatja azokat az ezredeket, amelyekben erdélyiek is harcoltak. Külön fejezetben foglalkozik a Székely Hadosztály harcaival és azon belül is Csíky János százados tevékenységével. Ugyanakkor dr. Száva Tibor Sándor hangsúlyozza, hogy az I. világháborúban számtalan örmény származású magyar vett részt, de őket sem akkor, sem később senki nem minősítette a magyaroktól eltérő nációnak. „Ők magyarok voltak -írja a Bécsben élő szerző-, és a harcokban is becsülettel vállalták a magyar sorsközösséget s tüntették ki magukat a frontharcosok soraiban.” Róluk szól ez a kötet.

(Daczó Katalin/Hargita Népe – megjelent az Erdélyi Örmény Füzetek 2018. január-februári számában)

Frissítés

Immár elérhető a legteljesebb első világháborús magyar katonai adatbázis

Hosszas előkészítő munka után, 2020. szeptember 14-én elindult az a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által létrehozott I. világháborús magyar katonai adatbázis, amely több millió adatot dolgoz fel. A www.katonahoseink.militaria.hu honlapon nyolc év kutatásának eredményét láthatják mindazok, akik kutatási céllal, vagy saját felmenőik első világháborús sorsát kutatva használják a könnyen kezelhető, mégis óriási információt tároló adatbázist.

(forrás: honvedelem.hu)

Szerző