Idézet – Szongott Kristóf

Az örmény úgy, mint a görög, közvetítő kapocsul szolgál a Kelet és Nyugat között. Az idegen nemzetek közé elszéledt örményeket kapocs fűzi össze úgy, hogy manapság az örmények mindenütt, ahol csak élnek – Ázsiában, Afrikában és Európában, – hagyományos egyetemességet képeznek, melyben ősi életmódjukat és nemzeti sajátságaikat többé-kevésbé megtartják. Megérdemlik a Magyar Nemzet osztatlan becsülését és tiszteletét: mert az örmény nem jött be közénk üres marokkal. Ő kereskedelmi talentumot, jövedelmező ipart, nem megvetendő vagyont, feddhetetlen becsületet, követésre méltó istenfélelmet, példás erkölcsösséget, munkás szorgalmat és gazdagító takarékosságot hozott magával, mely drága sajátságok most is az el nem korcsosult unokák tulajdon örökét képezik. – Bárcsak többen lennének! Vajha – a sok hálátlan helyett – mind csak örményt fogadott volna édes anyánk: hazánk keblére.
Nagy nemzet az, mely nagy férfiakat szül.

(Szongott Kristóf)
Szongott Kristóf (1843-1907)

Szerző