Dr. Hovhannesian Eghia

Magyar-örmény családok (1940)

A magyarországi örmények letelepülési főhelyei: Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós és Csikszépvíz. Csupán e négy helyen van örmény katholikus plébániatemplom. Kimondottan örmény alapítás: Szamosújvár és Erzsébetváros, amelyek szabad királyi város címet is nyertek. Az előbbi örmény metropolis, ami egykorú írásokban Armenopolis néven is szerepel, örmény írásokban, mint Hajakaghak.

Babig. Bab=nagyapa örményül, babig=nagyapus. (-ig kicsinynő rag). Keleten Babigian gyakori vezetéknév.

Beczás, Beczási. Szongott szerint Beregszászból valót jelent, a középső szótag kihagyásával alakult ki. Beregszász-czi=beregszászi. Beregszászból lett Beszás majd Beczás, illetve Beczási.

Begidsán. Begdsi – törökül – őrt, éjjeli őrt jelent. Az örmény névképző rag hozzáadásával: Begdsian, amiből Begidsan lett. Örmény formában Bahagian is szerepel, „bahag” örményül őrt jelent; szamosújvári család. (Lehetséges, hogy bejdsan-ból alakult ki ez a név. Bejdsan, begdsan=uramlelkem, bej=úr, -dsan= lélek törökül; Beg-dsanból Begidsan.)

Belcsug. Szamosújvári család. Szongott szerint román szó, bőséget jelent. A szó végződése viszont örmény eredetre mutat (ug= kicsinyítő rag).

Beteg. Eredetileg Betag, Bethag, Betheag alakban szerepel. Bethag örményül méhkast jelent. Nincs adat, amely szerint ez a név „betegségre” volna visszavezethető.

Bocsánczi. Botusan-czi, azaz Botusanból való. Botusán moldva város, ahonnan sok örmény jött át Erdélybe. Úgy Szamosújvárt, mint Gyegyószentmiklóson élnek Bocsáncziak. A név Botosam, Botusanczi alakban is szerepel. A család magyar nemességet nyert.

Bogdán, Bogdáni, Bogdándi. Szláv nyelven „istenadta”, így az örmény Aszadurnak, a görög Theodornak felel meg.

Bogdánfi, Bogdánffy. A család neve eredetileg Bogdán volt. Moldvából vándorolt be a család őse Vajdahunyadra és pedig még a nagy örmény be- vándorlás előtt, Apafi Mihály fejedelemtől 1667-ben magyar nemességet kapott a Bogdánffy család, előneve „vajdahunyadi”. Bogdán Miklós vette fel a Bogdánfy nevet. Szongott említi, hogy 1782-ben a szamosújvári örmény templom tornyának felépítésénél Bogdánfy Gábor volt a munkafelügyelő, akit egyik helyen Gabriel Bogdánfian-nak, másik helyen Gabriel Gajzagoiannak neveznek a feljegyzések. ebből arra következtet, hogy a Bogdánfy és Gajzágó egy család.

Bor, Boór, Borbíró. Erzsébetvárosban és Gyergyószentmiklóson éltek. A név szerepel Boros alakban is. Örményes alakban Kinovian Kini=bor, Kinov=boros, részeg. Az erdélyi örmények között a Borbíró név is előfordul, örmény anyakönyvekben Borbirojan, Borbirovjan alakban is.

Budzát, Buzát, Buzáth. Szongott ezt a nevet román szótőből származtatja, ami ajakot, ajakost jelent.

Buslig. Örmény hangzású név, Szongott szerint „rövidlátót” jelent.

Chácsig. Chács örményül kereszt, chácsig=kis kereszt; gyakori keresztnév ke- leten, megfelel Keresztélynek. Keresztnévből alakult idővel vezetéknévvé, ami ma már nem fordul elő, mert a család kihalt.

Chárib. Charib törökül idegent, bevándoroltat jelent, de kizárólag férfiakra alkalmazzák e szót, így bevándorolt, magányos iparosokra, tisztviselőkre stb. .. Megkülönböztetett névül szolgált eleinte és pedig a meglevő vezetéknév mellé, idővel az eredeti vezetéknév kiesett és a megkülönböztető névből lett a vezetéknév. Ez a név ma már alig fordul elő. Azonos a Harib névvel. Leginkább Lengyelországból bevándorolt örmény családokat jelölték meg külön Charib, Harib melléknévvel.

Cheul. Szamosújvári örmény család. A név Chevul a1akban is szerepel

Capdebo lásd Kabdebo-t.

Császár. Csikszépvíz, Erzsébetváros, Marosvásárhely, Dés városokban élnek örmény származású Császár nevűek. Csak az örmény katolikus plébániák területéről való leszármazás esetén feltételezhető az örmény származás. A család neve eredetileg Chontikhar volt, amit Császárra magyarosítottak.

Csausz. Törökül „csaus” parancsnokot jelent, ma az őrmestert nevezik csausnak. Örmény anyakönyvekben a név „csaus” alakban szerepel, idővel változott Csausszá. Simai család egyik ágának volt ez a megkülönböztető neve. Csausz Márton híres orvos és egyetemi tanár volt.

Csiki, Csiky. Mindenesetre csíkmegyeit jelent. A „Csiki” név leginkább örmény eredetre mutat, habár vannak nem örmény származású Csiky nevűek is. Nagyszámú család. Erdély legtöbb városában találkozunk Csiky névvel, legtöbbet Gyergyószentmiklóson, Erzsébetvároson és Kolozsvárt. A család egyik ága nemességet is nyert. Csiky Gergely hírneves író. Régebben örmény anyakönyvekben Csukczi név is szerepel, ami ugyancsak Csíkit, csíkmegyeit jelent.

Czárán. Dél-Magyarországba költözött erdélyi örmény család. Erdélyben, Erzsébetvárosban élnek még Czáránok. Egyik ága magyar nemességet kapott. Moldovából vándorolt be a család Erdélybe, onnan pedig egy része Dél-Magyarországba ment.

Czetz. Jellegzetes örmény családnév; elég nagy számban élnek Erdély különböző városaiban, ahová Szamosújvárról költöztek be. Czetz János 48-as tábornok.

Czifra, Cziffra. Az erzsébetvárosi és a gyergyószentmiklósi örmény katoli- kus plébániák területéről jutottak Erdély különböző városaiba. Örmény anyakönyvekben Czufra alakban is szerepel.

Szerző