Az idei Szongott Kristóf díjak átadása

December 16-án az Orlay utcai templomban került sor az idei Szongott Kristóf díjak átadására. A díjat az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapította, azzal a céllal, hogy minden évben a magyarörmény kultúráért hosszú idő óta sokat tett személyek munkáját ismerje el a közösség.

Az idei díjátadó rangját emelte a helyszín, az Orlay utcai Örmény Katolikus Templom, hiszen egy szakrális térben kerülhetett átadásra a hazai örménység legmagasabb rangú díja. Az est fényét emelte az Albinoni Kamarazenekar koncertje, az alapító Zsigmond Balassa vezényletével.

A 2021 évi Szongott Kristóf Díj díjazottjai Kövér István és Kulcsár László
Kövér István
gépészmérnök, villamosmérnök, az Országos Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselője, az Örmény Katolikus Lelkészség gondnoksági tagja aki Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarörmény kulturális identitás-, az örmény katolikus hitélet fenntartásában, az örmény gyökerek és kultúra kutatásában, eredményei megismertetésében, és a régmúlt örmény irodalom digitalizált módon könyvek formájában történő megjelentetésével, megmentésében, Szongott Kristóf Armenia magyar-örmény havi szemle feldolgozásában.

Kulcsár László gépészmérnök, a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület (GYÖKE) elnöke és egyháztanácsosa, Erdélyi Magyarörmények Szövetségének (EMÖSZ) társelnöke, aki Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület (GYÖKE) megalapításával, aktív tevékenységével az Erdélyben élő örmény közösségek összefogásában, a fiatalság megszólításában és összeszervezésében, bevonva őket az egyesület tevékenységébe, az erdélyi örmény kultúra bemutatásában, népszerűsítésében, dokumentálásában, átörökítésében  a jövő generációk számára, továbbá az örmény katolikus hitélet megmaradásáért végzett kitartó munkájában, az Örmény Közösségi Ház kialakításában, a Gyergyói örmények című könyv megjelenésében, a Magyarörmény Élő Örökség címet viselő erdélyi hírlap szerkesztésében, az évente megrendezésre kerülő Örmény Művészeti Fesztivál megszervezésében, más örmény közösségekkel jó diplomáciai kapcsolatok kiépítésében, az örmény ősök, az örmény gyökerek feltérképezésében, a családfakutatásban. 

Képgaléria a díjátadó estről