Petőfi és kortársai #3

A Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója tiszteletére kezdődött emlékévben 12 villanásban elevenítjük fel a kortársak Petőfihez fűződő kapcsolatát. Egressy Béni a népi dallamok alapos ismerőjeként szerzett zenét Petőfi Sándor verseihez, ezzel is növelve a költemények népszerűségét.

Egressy Béni 1814-1851

Egressy Béni (…) Petőfi sok szép költeményére dalt szerzett – s hogy e szerzemények mily sikerültek, fényesen igazolja elterjedtségük s a népszerűség, mely azokat máig fenntartotta.
(…) Petőfi a szabadság dalnokának első pacsirtájaként március 15-én fennkölt lelkesedéssel zengte el a Talpra magyarját, az akkori Szabadsajtó, ma Kossuth Lajos utcai nyomda épülete előtt, mint a felszabadult magyar sajtó első megnyilatkozását.
(…) Egressy Béni pedig még aznap a következő dallamot szerzette hozzá, melyet nyomban az ifjúság vett ajkaira…

Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből, részlet

A Nemzeti Örökség Intézete nyomán

Szerző