Örmény Rekviem Trilógia II.

Egyházak a genocid bűntett ellen – Az emberi élet Isten ajándéka

1915. április 24 – fekete betűs gyásznap az örmény nép életében. Ekkor indította el az Oszmán Birodalom e 3500 éves államiságú, 1700 éve keresztyén népnek a kiirtását. 1,5 millió áldozata volt a XX. század első nagy „faji népirtásának”. A népirtás emléknapján a világ számos helyén, de elsősorban Örményországban fellobbannak az emlékeztetés lángjai, szólnak a harangok. II. Karekin pátriárka az „örmény Vatikánban”, Etcsmiadzinban kanonizálta az áldozatokat. A 100. évfordulón Jerevánban megtartott Nemzetközi Ökumenikus Fórumon deklarációt fogadtak el az emberi élet védelmében, a genocídium elítéléséről. (Forrás: armenianchurch.org)

Nyilatkozat a “Faji Népirtásról”

A globális fórum, amit az örmény népirtás 100. évfordulója tiszteletére és a történtek feldolgozására hívtak össze, külön ökumenikus szekciót hozott létre, amin a jereváni Karen Demircsian Sport és Koncert Központban 35 külföldi egyházi delegáció, nemzetközi szervezetek képviselői is részt vesznek. Ezen II. Karekin örmény pátriárka vezetésével közös nyilatkozatot dolgoztak ki és tettek közzé.

A bibliai Ararat hegység közelében tartott ökumenikus alkalmon résztvevők az első apostolok, Bertalan és Taddeus által alapított egyházban az örmények elleni „faji népirtás” 100. évfordulóján a mártírok kanonizációja, azaz a szentek közé emelése alkalmából kinyilvánítják: a bibliai igazságtól vezérelve, az élet szentségét és tiszteletét mindig szem előtt tartva, törekszenek arra, hogy Krisztus vezetésével a világban a békét, az emberek között pedig a szolidaritást munkálják. 

Az egyház feladata a lelkek megváltásának előmozdítása, és a misszió, amivel a földi életet oltalmazzák. Újra megerősítik a résztvevők, hogy az erőszakot, és a nemzeti, vallási, etnikai gyökerű faji diszkriminációt, s az ettől motivált gyilkosságokat semmivel sem lehet igazolni. Elítélik a genocídium minden formáját, s minden olyan cselekményt, ami az emberek biztonságát és a békét veszélyezteti. Különösképpen elítélik a Közel-Keleten folytatott folyamatos etnikai és vallási erőszakot, ami fájdalmas emberi veszteségeket, és bizonyos szellemi és kulturális értékek, javak visszafordíthatatlan tönkretételét, elpusztítását eredményezi. A hasonló bűntetteket a jövőben minden eszközzel meg kell akadályozni. Felajánlják szolidaritásukat és segítségüket azoknak a népeknek, nemzeteknek, melyek a faji gyilkosságoktól szenvednek, s mindenütt követelni fogják az emberi jogok védelmét és tiszteletben tartását. Az örmény mártírok lelke és helytállása, és a mindenható Isten segítsége megerősíti a jelenlévőket abban, hogy a mai üldözéseket elviseljék, s az igazságosságért lépjenek fel szerte a világon. 

II. Karekin Örmény Egyházfő beszédéből

A fórumon elemző és ünnepi beszédet tartott az örmény egyház feje. Az alkalmon jelen volt Serzh Sarkisyan örmény államfő is. A legújabb kor egyik legsötétebb és legtragikusabb eseményének nevezte az örmények elleni faji eredetű gyilkosságot, amit az Oszmán Birodalomban hajtottak végre. Az egyre növekvő száma azon országoknak, akik elismerik ezt a faji népirtást, az egyetemes elismerés irányába mutat. Kiemelte Németország pozitív példáját, ami még a jelenlegi török vezetésnek is tanulságos lehet. A tagadása viszont súlyos károkat okoz a nemzetközi kapcsolatokban, valamint az elhunytakkal szemben súlyos tiszteletlenség. Ha nem történik elítélése ennek a bűncselekménynek, s azok végrehajtóinak, akkor a további hasonló cselekmények elkövetését nem tudják fékezni vagy megakadályozni. Ennek láttuk megvalósulását a Holokausztban, a ruandai vagy darfuri eseményekben. Az emberiségnek morális felelőssége van a tekintetben, hogy a faji gyilkosságokat megakadályozza. Ma a morált sokszor áldozzák fel globális politikai érdekeknek. Ezért sokfajta veszedelem leselkedik az emberiségre. Így a nemzeti-vallási türelmetlenség, az extrémizmus, szélsőségesség, kivált a Közel-Keleten, legutóbb Líbiában a kopt és etióp egyházakkal és keresztyénekkel szemben. Az ellenük való küzdelem a század kihívása, és minden nemzet, állam, nemzetközi szervezet bűne lesz, ha nem lépnek fel ellene. Az apostol azt tanítja, ha egyik tag szenved, vele együtt szenved a többi is (1Kor 12,26). 

Az elmúlt 100 évben sok ország, nemzet, egyház, vallási és nemzetközi szervezet és személy osztozott az örmény nép fájdalmában, és segítette az igazságot győzelemre. A pátriárka ez alkalommal is nagy háláját és köszönetét fejezte ki nekik, mert bátran és következetesen elítélik az örmények elleni faji tömeggyilkosságot.

Ecsmiadzin 2015 április 23, a genocídium 1,5 millió áldozatának szentté avatási szertartása (Fotó: Karen Minasyan/AFP)

Vigilia és kanonizáció

Az örmény Szent Szék központi templomában, április 22-én este vigília volt a mártírok tiszteletére, illetve a kanonizáció előkészületeként. A kanonizációt, azaz a mártírok fölvételét a szent kánonba a katolikosz pátriárka vezette, de ebben áldáskívánó kíséretként részt vettek más egyházak vezetői is. A kanonizációt az örmények első keresztyén királya, Szent Trdat oltáránál tartották meg. A mártírok szelleme, helytállása az egyház ereje – idézte a pátriárka az ősegyház egyik legnagyobb mártírjának, Antióchiai Szent Ignácnak a szavait. Az egész örmény nemzet ünnepi alkalmain a Közel-Kelet valamennyi egyháza legmagasabb szinten vett részt, ortodox, katolikus, keleti és nyugati rítusúak, protestáns képviselők, valamint egyházi világszervezetek vezetői is. 

A szerző református lelkész-teológus, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára