Hol vagy István király?

2023 augusztus 17-én Szent István király az Ő országába befogadott örményeivel volt! Halálának 985. évfordulóján megidéztük alakját, tetteit, az elmúlt ezer esztendőt. Az esztergomi Terra Armenorum, a mai Örmény utca történelmi bizonyíték, hogy népünk sorsa közös. A megidézésben velünk voltak prof. Dr. Kabdebó Lóránt, Schéner Mihály Ágh István, Károlyi Amy, Papp Tihamér ferences szerzetes, Somlyó György, Bárdos B. Artur, Veress Miklós, Weöres Sándor és Kányádi Sándor.

Aki mind e társaságot személyesen invitálta Dobos Marianne közíró, aki 1988-ban Szent István halálának 950. évében Schéner Mihály festőművész grafikussal egy nagyszabású emlékkönyvet szerkesztett Szent István Archikon címmel. Lenyűgöző album a költők, írók kézírásával, köztük Weöres Sándor utolsó három kézzel írott betűjével: W’os.

Dobos Marianne (Fotó: Balogh Jenő)

A könyvbéli rajzokból közénk ült le a Magyarok Nagyasszonya, vele szemközt a megfáradt Szent István a koronát átnyújtva örök védelemre.

Schéner Mihály 100. születési évfordulója és napjaink eseménye, hogy a Miskolci Egyetemen szobrot állítottak prof. Dr. Kabdebó Lóránt irodalomtörténésznek, a Bölcsészkar megalapítójának, emlékezésre késztette a magyarörmények közösségét. A Szabó Lőrinc oeuvre-jét feltáró tudós professzor, amint azt Dobos Marianne az est főelőadója megjegyezte: férje, mint ama balladabéli Kőmíves Kelemen építette fel az egyetem struktúráját. Igaz, a ballada szerint a feleséget beépítik a falba, s bizony Mrs. Kelemen Kőmíves/ Dobos Marianne sorsa is ez volt.

Egy ritka szellemi történésről hallhattunk, mely két eszmetárs között zajlott. Schéner Mihály 151 rajzához Kabdebó Lóránt írt előszót. Lóránt épp T S Eliot: Üresek című versét ( Szabó Lőrinc fordításában) boncolgatta az egyetemi ifjúsággal közösen. Ekkor adta kezébe Mihály a diktatúra éveiben rajzolt grafikáit. Ekkor szembesültek mindketten a vers és a rajzok mondanivalójának azonosságával. A depresszióval küzdő művész menekülésképpen a versben megírt alakokat teremtette meg rajzaival. Itt jegyezte meg Marianne, hogy a kommunizmus idején az értelmiségi előtt két út állt: az egyik az alkoholizmus, a másik meg nem létezett!!!

És mégis élünk Szent István örök imája által. „Első királyunknak ebben a leglényege: a szigor szeretete… Lázadóan vagy kétségek közt ezért idéztem föl magamban is fölénk magasodó csontvázát: a kezet, amely először írta alá lelkünk pergamentjén sorsunk alapítólevelét. Ezért szent ez a Jobb.” – írja Veress Miklós költő.

Hajtun Zsuzsa zongoraművész és Fogolyán Kristóf fuvolaművész (Fotó: Balogh Jenő)

A Szalon magas művészi színvonalát Hajtun Zsuzsa zongoraművész és Fogolyán Kristóf fuvolaművész kitűnő, harmonikus kamarazenélése tartalmasan egészítette ki. Az előadó mélyszántású gondolataihoz illett W. A. Mozart szonátája, mely Hajtun Zsuzsa előadásában gondolatébresztő, töprengésre késztető volt, olykor könnyed, olykor súlyos dallamokkal dinamikus, olykor leheletfinom muzsika töltötte be a termet. Ha már a szó művészeit soroltam, a zeneművek komponistái sem maradhatnak homályban: Handel, Mozart, Bricialdi és Chopin.

Köszönet illeti a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatot,  Szenttamássy Katalin elnökasszonyt, Király György elnökhelyettest a megrendezésért, valamint Balogh Réka képviselőt a Klub meghívójának grafikai tervezéséért.

Szenttamássy Katalin (Fotó: Balogh Jenő)

A vendégek közt örömmel fedeztük fel Prof. emerita Dr.Prokopp Mária művészettörténészt aki ámulattal lapozta fel a Szent István Archikont, annak újabb kiadását indítványozván. Megtisztelő számunkra, hogy a Debreceni Egyetem Jogi karának professzora eljött a professzortárs megidézésére. A Magyarörmény közösség, elnökök és képviselők, dr. Issekutz Sarolta az EÖGYKE emerita vezetője, Zárugné Tancsin Katalin elnökasszony, Heim Pál és Heim Pálné dr. Bulbuk Éva, akik a Zugló Örmény Önkormányzatának képviselői ünnepre készülőben hallgatták az előadást.

Fotó: Balogh Jenő

No, itt megállunk. A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, Világosító Szent Gergely és Fogolykiváltó Boldogasszonyplébániájának gondnokai nagy változást hoztak a Fővárosi Örmény Klub életébe. A helyszín, a Szalon új függönyöket, drapériákat, abroszokat, szőnyegeket és székeket kapott , mindannyiunk ámulatára. Tiszteletre méltó dr. Bulbuk Éva és Heim Pál kitartása, amellyel a több éve elhatározott milliós nagyságrendű álmukat megvalósították, közadakozásból, magánemberek és önkormányzatok hozzájárulásával.

Vigyázzunk értékeinkre! Tisztelet és hála a közösségért áldozatot hozóknak!