Örmény fohász

Krisztus feltámadt halottaiból, halálával legyőzte a halált és feltámadásával az életet ajándékozta nekünk. Dicsőség Neki mindörökké Ámen!

(Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Bp. 2006.01.15.)
Némileg ökumenikus jellegű, mert a többi keleti egyházban is megvan. A görögben a végéről hiányzik: „Dicsőség…” Ez a dicsőítés arra mutat, hogy az örmény liturgiában eredetileg ima lehetett. A húsvéti ünnep főénekévé vált. Az a célunk, hogy húsvéti időben, de akár máskor is imádkozzunk, hisz rövid és magvas tartalmú. Ám ennélfogva lehet akár máskor is mondani. Hisz nem hosszú s fohásznak is megfelel, akár bármikor. A görögben a húsvéti idő főéneke! Tartalmilag Szent Pál egyik leveléhez köthető, melyben az apostol azt írja: ha Krisztus nem támadt volna fel, hiábavaló lenne az ő tanítása és a mi hitünk is.

Dr. Sasvári László

Szerző