Adventi könyvajánló

Alexander Movsziszján Sirvanzade
KÁOSZ – Örmény családregény a XIX. századból

Sirvanzade az örmény irodalom klasszikusa és realista prózájának egyik megteremtője. Semah városában született, apja szabómester volt. Tájékozottságát nem iskoláinak, hanem kitartó önképzésének és európai tartózkodásának köszönhette. Írnok, könyvelő, majd könyvtárvezetőként dolgozott.

Alexander Movsziszján Sirvanzade 1858-1935

Kritikai, realista művei, sok újat hoztak az örmény irodalomba. Írótársai közül senki nem tudta olyan sokoldalúan és árnyaltan ábrázolni a városi burzsoáziát, mint ő. A kapitalista viszonyok háttérbe szorítják a régi szokásokat és erkölcsöket, de nem nyújtanak újat az ember számára, biztos fogódzóként.

Káosz című regénye a XIX. század végén a Fekete tengeri olajvárosról szól. A gyorsan fejlődő város volt a fiatal kőolajipar központja. A kiáltó társadalmi ellentétek, a munkások kizsákmányolása és nyomorúsága különösen szembeötlött ebben a városban, ahol a gyors meggazdagodás vágya mindenkit megfertőzött. A könyv meggyőzően érzékelteti a kisvárosok áporodott légkörét, a zsugori haszonleső boltosok világát, a gazdag családok fiataljainak kicsapongó életét.

Alexander Movsziszján Sirvanzade: KÁOSZ – Örmény családregény a XIX. századból
Kiadja, szerkesztette és a fordítást az eredeti szöveggel összevetette: Avanesian Alex
A kiadásban közreműködött a Kornétás Kiadó Kft.
Megjelent 2021-ben