Adventi könyvajánló

Kovács Bálint – Vahé Tachjian
Isten Lélegzete – Az örmény Biblia és vallásgyakorlat másfél évezrede

“Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet…” – kezdődik a Szentírás, amelyet örményül “Asztvacasuncsnak”, azaz “Isten lélegzetének” hívnak. 
Arménia a világon elsőként tette államvallássá a kereszténységet a IV. század elején. A Könyvek Könyvét örmény nyelvre ezt követően Meszrop Mastoc és tanítványai az V. század közepén fordították le, amelyet az európai tudósok mély hódolattal “a bibliafordítások királynőjének” neveztek. Ettől fogva jellemezte Örményországot a könyvek kultusza, amely 1666-ban Amszterdamban az örmény nyelvű Biblia első kiadásában csúcsosodott ki.
Az Országos Széchényi Könyvtárban 2019-ben megrendezett kiállítás katalógusát és tanulmánykötetét tartja kezében az olvasó, amelyben az örmény nyelvű Biblia nyomdászat – és kultúrtörténeti, teológiai értékelése mellett az a sokrétű vallásgyakorlat is bemutatásra kerül, amely jellemezte az Oszmán Birodalom örmény-apostoli, örmény-protestáns és a Kárpát-medencében élő örmény-katolikus közösségeket. A kötetben bemutatott kéziratos és a legelső örmény nyomtatott Bibliák mellett a vallási hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak rámutatnak az örmény társadalom kulturális, nyelvi és vallási sokszínűségére
.

DR. KOVÁCS BÁLINT, egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Tanszékének vezetője. 2005-től a PPKE BTK ösztöndíjas történész doktorandusza, 2007-től a Halle-Wittenbergi Martin-Luther Egyetemen folytatott orientalisztikai doktori tanulmányokat. Doktori fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte meg 2010-ben. 2008 óta a lipcsei Kelet-Közép Európa Intézetének, a GWZO-nak a tudományos munkatársa. Az MTA Köztestületének, a Society for Armenian  Studies, az Association Internationale des Etudes Arméniennes és az Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies tagja. Sorozatszerkesztője a GWZO/Böhlau Verlag kiadásában megjelenő Armenier im östlichen Europa – Armenians in Eastern Europe sorozatnak, valamint a PPKE és a L’Harmattan Kiadó együttműködésében megjelenő Studia Armenologica Hungarica sorozatnak.

VAHE TACHJIAN Libanonban született, doktori fokozatát történelem és civilizáció szakon szerezte a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-on. Kutatási témái közé tartozik többek között Kilikia, Szíria és Libanon két világháború közti francia megszállása, az örmények oszmán birodalombeli története és a közelkeleti menekültproblémák. Tachjian a berlini központú Houshamadyan projekt vezetője, amelynek célja az egykori Oszmán Birodalomban élő örmények helyi történelmének, mindennapi életének, kultúrájának rekonstrukciója és emlékezetének vizsgálata. A szerző 2016-tól a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Intézetének tudományos munkatársa.

Kovács Bálint – Vahé Tachjian: Isten Lélegzete – Az örmény Biblia és vallásgyakorlat másfél évezrede
L’Harmattan Kiadó 2021