Véglegesen elköteleződtök Krisztusnak

Hat papot és két diakónust szenteltek Egerben – a Magyar Kurír cikke nyomán

Június 18-án az egri főszékesegyházban Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Michele Gervasoni, Hágen Pál Tamás, Herbst Ádám, Kerekes Gábor, Péter Vilmos és Carlos Sirer Melis diakónusokat, valamint diakónussá szentelte Czárán Bálint és Pietro Trevisan akolitusokat. Nekünk erdélyi gyökerű magyarörményeknek külön büszkeség és öröm, hogy Czárán Bálint, Dr. Czárán István Országos Örmény Önkormányzati elnökünk fia is a felszenteltek között van. Isten áldását kérjük életükre és munkájukra.

Az érsek köszöntötte a jelenlévőket és a jubliláns lelkipásztorokat. Az evangéliumot követően az Egri Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elöljárói szólították a szentelendőket és tanúsították, hogy méltók a szolgálatra.

Isten országát és annak igazságát keressétek, ne aggódjatok a holnap miatt! Szorongás, fenyegetettség légköre vesz körül bennünket a háború, az infláció miatt. Az Ószövetségben is olvashatunk hasonló helyzetről, már a választott nép történelmében is volt káosz, gyilkosság, hűtlenség. Isten ügye látszólag vesztésre áll a világban. A válság a bűnbeesés óta tart, a világban tapasztalható rossz sok embertársunkkal elhiteti, hogy a pirospozsgás bűn véglegesen legyőzheti a sápadt erényt. A gonoszság erejét megtörte Jézus jósága, ezért inkább azon kell csodálkoznunk és azért kell hálát adnunk, hogy sok jóság van a világban – fogalmazott Ternyák Csaba szentbeszédében.

Mi, keresztények akkor leszünk igazán kovász a világban, ha ezt megtesszük. Nem a rosszra kell figyelnünk. A hegyi beszédben Jézus azt kéri követőitől, hogy a bennük lakó Szentlélekre és az Úrra figyeljenek. A Mester iránti szeretet legyen tetteitek mozgatórugója! – buzdította a szentelendőket a főpásztor.

Ternyák Csaba (Fotó: Magyar Kurír)

Majd továbbra is hozzájuk fordulva, az olvasmányt idézve rámutatott: „A prófétákra nem hallgatott a nép, s ez ma is így van. A ti küldetésetek is arról szól, hogy visszavezessétek az embereket a helyes útra, de ti is meg fogjátok tapasztalni, hogy sokan nem hallgatnak majd rátok. 

Hálát adunk ma értetek Istennek és köszönetet mondunk nektek, hogy vállaljátok a szolgálatot. Imádkozunk, hogy a példátok bátorítás legyen azoknak, akik még nem hallották meg Isten hívó szavát.

Az érsek köszönetet mondott a szemináriumok elöljáróinak, tanárainak a hivatások gondozásáért, a híveknek az imádságért, s Isten áldását kérte azokra a családokra, akik papot adnak az Egyháznak.

A szerpapjelöltek a főpásztor előtt tanúságot tettek szándékuk tisztaságáról, hogy magukat az Egyházban egészen Krisztusnak szentelik, majd engedelmességet ígértek. Ezt követően az áldozópapságra készülők az érsek kérdéseire válaszolva nyilatkoztak szándékukról és engedelmességükről.

A szentelendők annak jeléül, hogy meghalnak a világnak és csak Istennek akarnak élni, arcra borultak az oltár előtt. Ezután Ternyák Csaba a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai ugyancsak kézrátétellel fogadták be őket az egyházmegye papi közösségébe.

Meghalni a világnak és csak Istennek élni (Fotó: Magyar Kurír)

A cikk eredetije IDE kattintva érhető el. A A szertartást a Szent István Televízió is közvetítette, a felvétel IDE kattintva nézhető vissza.

Szerző