Örmény rítusú
római katolikus Gyászmisével
emlékeztünk az Aradi Vértanúkra

Fülöp Ákos plébániai kormányzó Gyászmisét mutatott be az aradi 13 Vértanú és az 1848-49-es Szabadságharc minden áldozatáért, valamint koszorúzáskor együtt imádkozott a közösséggel. 2022 október 9-én az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében az Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban emlékeztünk meg az örmény származású Kiss Ernő és Lázár Vilmos vértanúkról.

Szentmise előtt népes magyarörmény közösség koszorúzta meg a Templom falán elhelyezett márványtáblát. Dr. Issekutz Sarolta, Szenttamássy Katalin, Marosvári István, Hegedűs Anita, Zárug Katalin, Nuridsány Zoltánné és Várady Mária elnökök koszorúztak. A közösség tagjai egy szál rózsával és főhajtással tisztelegtek elődeink áldozata előtt.

A más településről is érkezett örmények áhitattal vettek részt az oly ritkán hallott, óörmény nyelven énekelt Szent Liturgián. A Vatikáni Zsinat óta minden nép anyanyelvén hallgatja a szentmisét, itt két nyelvű lett a szentmise, mert vendégeink még nem tudnak magyarul.

A Megemlékezés gerincét a Kecskés Együttes adta: L. Kecskés András lantművész, érdemes művész, Pálmai Árpád énekművész, egyházzenész, Séra Anna mesterpedagógus, Lévai-Nagy Péter fúvóhangszeres művész és Szilvay Ingrid énekművész.

Ivánfalvi Gábor a Lenkei János családjához tartozik; részletes, fotókkal dokumentált előadásban ismertette a legendás ’48-s huszártábornok életét, viszontagságait és tragikus halálát. A család később is sokat szenvedett hazafisága, tiszta becsülete miatt. Testvérnemzet fiaként, a horvát Knézich Károly családjáról Mihalecz József beszélt, aki a ma élő és összetartó 150 családtagot számláló Knézich család lelkes tagja. Lelkesítő szavai a közönségre nagy hatással voltak.

Ivánfalvi Gábor (Fotó: Balogh Jenő)
Mihalecz József (Fotó: Balogh Jenő)

Kultúrtörténeti pillanatok, amikor a 80. évét betöltő L. Kecskés András énekel, olyan tapasztalatokat közvetítve, tisztán, érzéssel, mint hajdan a sámánok vagy zsoltárosok. Mindenkiről csak felsőfokon beszélhetünk. Nemkülönben a magyar honvédség fiatal zászlósáról: Lengyel Andrea színművésznő lélekemelő versmondásáról. Méltó főhajtás a katonatisztek, mártírok előtt, hogy Wass Albert és Gyóni Géza szavait hallgattuk Lengyel Andrea ragyogó előadásában.

Lengyel Andrea (Fotó: Balogh Jenő)

Pálmai Árpád a többszáz szabadságharcos papról, szerzetesről olvasott nekünk, akiket a keresztény császár kivégeztetett vagy börtönbe zárt. Döbbenetes. Köztük a Szamosújvári kántor, Görög Kristóf, akiről Szilvay Ingrid olvasott nekünk.

Köszöntések is voltak, 25 éve dr. Issekutz Sarolta alapította az EÖGYKE szervezetet, és lankadatlan szorgalommal összetartotta a magyarországi erdélyi-örményeket. L. Kecskés Andrást is ünnepeltük 80. életéve kapcsán. Az örmények Istene éltesse Őket sokáig!