Saragán-gondolatok

Elhunyt Dr. Sasvári László

„Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk? Keresztre feszítették érettünk, eltemették és feltámadt, hűséges lett a világhoz és felemelkedett dicsőséggel. Jöjjetek népek, az angyalokkal áldást énekeljünk Neki, mondván: Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk.”

“Több ünnep liturgiájában is előfordul ez a saragán. Az úgynevezett kerubénekek közé tartozik. Az elnevezés onnan ered, hogy az Isten trónja körül álló angyalok énekének az említése szerepel ezek szövegében. Az angyali ének bevezetője: Szent. Szent, szent… Itt is így van! A bevezető kérdés egy zsoltár-versre utal. Ám a következőkben látjuk, hogy Krisztusról van szó, ha név szerint nem is említi. A reá vonatkoztatottakból emeljük ki: „hűséges lett a világhoz”. Nekünk is hűségesnek kell lennünk, hogy megújuljon a világ.”

A fenti és a fentiekhez hasonló értő és “érző” liturgiai idézeteket és rövid magyarázatokat találhattunk immár sok esztendő óta az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek címoldalán, Dr. Sasvári László tollából. Nagyon sok szép, felemelő, elgondolkodtató részlet mutatta meg az örmény liturgia bőségét és szépségét ezeken a gondolatokon keresztül.

Sajnos a továbbiakban nem élvezhetjük ezeket a nagyszerű válogatásokat, de Dr. Sasvári László minden az örményekért, az örmény liturgiáért végzett munkáját nagy hálával köszönjük és az Úr áldását kérjük őrá.

Szerző